Čistilna akcija "Očistimo Goro in njene znamenitosti" 12.4.2014

 

Člani ŠKTD Sinji Vrh smo že tretje leto zapored organizirali čistilno akcijo »Očistimo Goro in njene znamenitosti«. Letos smo k sodelovanju pritegnili še Krajevno skupnost Otlica – Kovk, ki se je našemu vabilu z veseljem odzvala.

Tako se je v soboto, 12. aprila zbralo okrog trideset Gorjanov, ki se zavedajo, da je skrb za čisto in urejeno okolje zelo pomembna. Zbirno mesto je bilo v Okrepčevalnici AnGora, kjer nas je pričakala jutranja kavica. Predsednik društva je najprej razdelil naloge in zadolžitve, sestavil manjše skupine, ki so se porazdelile po območju krajevne skupnosti. Primarni cilj akcije je bil očistiti ob glavni cesti, peš poteh, znamenitosti, kot so škraplje pod Sinjim Vrhom, Otliško okno ter kamnita spirala. Prav pri slednjih dveh smo se največ časa zadržali, saj je bilo potrebno urediti okolico tudi zaradi posledic žledoloma. Do 12 ure so te znamenitosti dobile svetlejšo in lepšo podobo, nas pa čaka še nekaj del, ki smo si jih zadali. Radi bi postavili počivališče pri kamniti spirali, uredili informacijske table, saj so nekatere že v prav slabem stanju, na novo je za prebarvati obstoječo mizo pri Otliškem oknu ter tudi urediti pilote na katerih so smerne in info tablice.

Ob koncu akcije pa nas je v Okrepčevalnici AnGora pričakal golaž s polento, ki ga je zaradi res odličnega okusa hitro zmanjkalo. Vsa zahvala ekipi, ki je za to poskrbela.

Ob tem moramo pohvaliti vse prostovoljce, ki so se akciji pridružili, še posebej pa tiste najmlajše, ki bodo v prihodnje skrbeli za zgledno podobo Gore.