O društvu

Športno kulturno turistično društvo Sinji Vrh, skrajšano: ŠKTD Sinji Vrh je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s športno rekreativnimi in športno vzgojnimi dejavnostmi, ter ljubiteljsko, strokovno ali profesionalno delujejo pri pospeševanju in vzpodbujanju razvoja turizma na širšem področju Gore, ohranjanju, varovanju, raziskovanju in promoviranju naravnih lepot Gore ter njene kulturne, etnološke, sociološke in zgodovinske dediščine ter ljudskih običajev na področju športnih, kulturnih in turističnih dejavnosti.

Upravni odbor:
Izidor Peljhan - predsednik
Dejan Ipavecr - podpredsednik
Jani Krušič - tajnik
Kristina Peljhan - blagajnik
Alen Božič - član
Sandi Furlan - član
Nejc Vidmar - član

Nadzorni odbor:
Eva Vidmar - predsednica
Nejc Božič - član
Marijan Peljhan - član

Naš naslov


ŠKTD Sinji Vrh

Otlica 47

5270 Ajdovščina


tel: 041 708 134 (Izidor)