Otlica - Kovk

Otlica je razloženo  naselje z   zaselki: Sibirija, Kitajska, Kurja in Cerkovna vas ter okoliške samotne kmetije. Leži na Gori, robni uravnavi visoke kraške planote Trnovskega gozda, na severozahodni strani Vipavske doline, ob cesti Predmeja-Col. Ime je dobila po naravnem oknu, ki je v skalnatem grebenu, skozi katerega se odpira pogled v Vipavsko dolino. Otliško okno je odprtina, staro ime je Luknja, v jurskem koralnem grebenskem apnencu. Prebivalcev je danes le okoli 300.


Tu je kraški svet s številnimi vrtačami (domačini jim pravijo doline), brezni, ogradami,  z malo obdelovalne zemlje, ki omogoča le skromno živinorejo. Pašniki se zaraščajo. Pomembnejši dejavnosti za tu živeče so gozdarstvo in čipkarstvo, mnogo je bilo tudi sezonskega dela. Tudi danes je večina domačinov zaposlenih izven domačega kraja. 

Ob cesti stoji župnijska cerkev Angelov varuhov, ki je bila zgrajena sredi 18. stoletja. Prav njej je posvečena tudi Otliška šagra – Angelska nedelja, ki jo praznujejo prvo nedeljo v septembru. Območje cele župnije, Otlica in Dol (Predmeja) je bilo v preteklosti širši okolici  poznano kot Angelska gora. To lepo ime  je povzel tudi mešani pevski zbor – MPZ Angelski spev, ki mnogo prispeva h kulturnemu življenju na Gori, tudi v povezavi s ŠKTD Sinji vrh,  TD Okno in KS Otlica – Kovk. V središču vasi je tudi osnovna šola, ki daje znanje mladim  iz vseh treh vasi in je trdno vpeta v vse dogajanje na Gori.

Lovska družina  Kozje stena zajema vse tri vasi (Predmeja, Otlica, Kovk) in z Lovskim domom nudi gostoljubje tudi za „nelovska“ druženja.


Naprej po cesti proti Colu pridemo v razloženo naselje Kovk, z okoli 130 prebivalci. Sredi vasi se dviga Sinji vrh (1002 m), od koder seže pogled po celi Vipavski dolini vse do Benetk in Istre. Tu se je razvil kmečki turizem, ki poleg razgleda svojim obiskovalcem ponuja odlično domačo hrano. Penzion Sinji vrh skozi poletje gosti veliko znanih umetnikov na različnih likovnih kolonijah. Med najbolj poznanimi so: Slovenija odprta za umetnost, Umetniki za Karitas …

Blizu kmetije najdete opuščene vodne zbiralnike nekdanjega vodovoda, ki je bi zgrajen tik pred 2. sv. vojno  ter repliko s slamo krite Šrgalove hiše, ki hrani bogato etnološko zbirko.
Kovk je tudi priljubljeno zbirališče tabornikov, ki so si v ta namen prenovili staro šolo.


Sinji vrh je odlično izhodišče za oglede bližnjih zanimivosti: jam, vrtač, škrapelj, ledenic, Smrekove drage, Otliškega okna, kamnitega stebrastega znamenja v obliki svetilnika ob glavni cesti na Predmeji ter ostalih zanimivosti.

Domačini popotniku predlagajo sprehod po Angelski Gori. Tematska Pot po Angelski gori je zasnovana krožno, kot ogrlica, na kateri so nanizani biseri narave in dela človeških rok. So duh časa in zelo nazorno prikazujejo večno prilagajanje človeka naravi, njegovo odvisnost in možnost sobivanja tudi v ostrih in težavnih, toda čarobno lepih razmerah matere Gore. Na pot se je smiselno podati iz središča naselja (Cerkovne oz. izpred župnijske cerkve), jo prehoditi v celoti, lahko pa tudi po delih. Koliko časa bo popotnik porabil za obhod, je prepuščeno njemu samemu; pet, šest ur, morda ves dan, če bo želel  prodreti v skrivnost Gore ali v pogovoru s prebivalci začutiti današnji utrip življenja na Gori.

Kdor želi o Gori, njenem nastanku in bogati zgodovini izvedeti kaj več, naj v roke vzame znamenito knjigo ali zbornik z naslovom "Mati Gora", ki jo je ob 400-letnici naselitve Gore leta 2001 izdalo Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora. V njej je, tako kot so zapisali, več kot štirideset avtorjev združilo energijo, energijo Gore in njenih otrok.
Pravijo, da so Gorjani otroci kamna in vode. In ko boste imeli v rokah to knjigo, boste prepričani, da je temu res tako.